O projektu

Opis projekta:

Glavni cilj projekta HEALTH-TOUR je unapređenje privrede pograničnog regiona Mađarske i Srbije privlačenjem većeg broja turista iz susednih zemalja Centralne Evrope za duže boravke u regionu putem zajedničkog razvoja turizma zasnovanog na zdravstvenim, medicinskim i banjsko-terapeutskim turističkim potencijalima pograničnog regiona Mađarske i Srbije, odnosno Programske oblasti Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija Programa.

Kapaciteti zdravstvenog i medicinskog turizma pograničnog regiona Mađarske i Srbije su izuzetni. S jedne strane, ovi kapaciteti se zasnivaju na visokim termalno-geološkim kapacitetima i shodno tome, bogatim izvorima mineralne vode i dugogodišnjoj tradiciji njihovog korišćenja u terapeutske svrhe. S druge strane, zasnivaju se na visokim standardima medicinske obuke i dostupnosti određenog tipa visokokvalitetnih medicinskih usluga, po znatno nižim cenama nego u drugim zemljama, što je pogodno za razvoj medicinskog turizma u pograničnom regionu.

Uprkos postojećim kapacitetima, region se još uvek suočava sa slabom popunjenošću, odnosno nedovoljnom iskorišćenosti raspoloživih kapaciteta, iz nekoliko razloga:

  1. nedovoljna istraženost tržišta i kapaciteta
  2. slab intenzitet jedinstvenog brendiranja i efikasnih marketinških aktivnosti
  3. nedostatak adekvatne strategije razvoja medicinskog i zdravstvenog turizma
  4. potreba za infrastrukturnim razvojem

Projekat rešava ove probleme kroz sledeće aktivnosti:

  1. razvoj integrisane marketinške strategije i akcionog plana za zdravstveni i medicinski turizam, sa odgovarajućim marketinškim instrumentima za pograničnog regiona Mađarske i Srbije
  2. zajedničko predstavljanje identiteta i marketinškog imidža pograničnog regiona Madjarske i Srbije injegovih potencijala u zdravstvenom i medicinskom turizmu na sajmovima turizma i dogadjajima u vezi sa projektom, unutar i izvan programske oblasti.
  3. prekogranični prenos stručnog znanja izmedju Madjarske i Srbije, u vezi sa izradom predloga za unapredjenje medicinskog turizma u pograničnom regionu
  4. izradu razvojnog koncepta i razvojnih planova kako bi se doprinelo zajedničkom održivom razvoju zdravstvenih, medicinskih i banjsko-terapeutskih tursitičkih potencijala i kapaciteta u pograničnom regionu

Pin It on Pinterest