Izrađena je strategija zdravstvenog turizma i marketinga!

Zahvaljujući uloženom trudu eksperata definisani  su ciljevi i smernice, koje će doprineti razvoju zdravstvenog turizma. 

Analiza ciljne grupe karakteriše pružaoce zdravstvenih usluga u županiji Bač-Kiškun i u Vojvodini, i omogućuje da se  u narednom periodu odrede smernice i zadaci vezano za razvoj zdravstvenog turizma.

Osim strategije zdravstvenog turizma i pojedinačnih razvojnih aktivnosti  u području lečilišnog turizma, analiza je usmerena i na promovisanje kompleksnog programa zdravog načina života, koji će udružiti lokalne i vojvođanske pružaoce usluga, i podstaknuti ih na saradnju. Cilj analize je još i  da županija Bač-Kiškun postane jedinstvena, posebna, čak i u odnosu na celo područje Mađarske. A specijalno za županiju razrađena je i marketinška strategija, što će sigurno doprineti praktičnoj primeni napred navedenog.

Pin It on Pinterest