Usluge stomatološke ordinacije „Dr Marjanović” bazirane su na:

Polivalentnoj terapiji odraslih i dece uz konsultacije specijalista raznih grana medicine počev od homeopate, psihologa pa do hematologa, interniste, kardiologa, radiologa, itd.
Opšta stomatologija – počev od saveta o higijeni oralne regije, obuhvata i triaže, definitivno saniranje kompletnog stanja usne šupljine, uklanjanje mekih i čvrstih naslaga, beljenja, plombiranja, ekstrakcije, endodoncije.
Dečija i preventivna stomatologija sa posebnom pažnjom, jer su deca i trudnice naši
najdraži i najnežniji pacijenti. Nepotrebno je naglašavati osetljivost dece i trudnica imajući u vidu odbojnost većine pacijenata, prema našem poslu.
Protetika sa malim akcentom ka fiksnim protetskim radovima, Metalokeramičke krune na legurama čelika kao i platinsko-zlatnoj leguri, Bezmetalna – Cirkon-oksid podloga, svakako Akrilatne proteze nošene implantima, sa različitim atečmenima, lokatorima, metalnim prečkama deo su naše ponude.
Implantološka terapija je plod temeljne analize i rada, gde se, pre svega, procena težine slučaja svakog implantološkog pacijenta zasniva na konsultacijama sa domaćim i inostranim stručnjacima na više medicinskih polja.
Sva primenjena znanja su po preporuci Evropskog Udruženja Implantologa BDIZ EDI kao i EU Committee.
3D Radiološka dijagnostika najnovije generacije
CBCT-Cone Beam Computer Tomography Scanora 3Dx koristi se za snimanje i planiranje komplikovanih implantoloških zahvata, sa najvećim vidnim poljem, a pri tome se koristi najmanje moguće x – zračenje. U uobičajenim uslovima dijagnostikovanja stanja zuba i koštanih struktura vilica i lica mi koristimo digitalno 3D i 2D Ortopantomografsko snimanje

Lokacija: Skerlićeva 5, 21000 Novi Sad, Srbija

Telefon: +381 63 421 300
+381 21 421 896

Fax:

Email: zoomar@eunet.rs

Veb sajt: http://www.ussiedi.com
http://www.zombadr.com/

Facebook:

Pin It on Pinterest