Specijalna hirurška bolnica ” PARKS-Dr Dragi ”, osnovana je 1993. god. u Novom Sadu, kao prva privatna zdravstvena ustanova sa stacionarom. Osnivači bolnice su svoje fakultetske diplome, stručna i naučna zvanja, stekli su na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i u inostranstvu.
Do sada je operisano više od 10.000 operacija u opštoj anesteziji.
U toku 2019.god. kupljena je nova oprema za laparoskopsku hirurgiju, a stručno usavršavanje i obuka sprovedeni su u Italiji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Oni su prva ustanova na teritoriji Vojvodine, koja je uvela ovaj način izvođenja operativnih zahvata u rutinsku proceduru.Tokom narednih par godina, Dr Zagoričnik i Dr Seničar stiču zvanje Instruktora iz ove oblasti.

U Bolnici ” PARKS ” se izvode operativni zahvati iz sledećih oblasti:
– abdominalna i endokrina hirurgija
– ginekologija
– ginekološka urologija
– onkološka hirurgija

U sklopu Bolnice postoje tri, uzajamno povezane, organizacione jedinice:
1.Ambulantno-dijagnostička jedinica – čine je prijemni deo, ambulante za specijalističke preglede i za ultrazvučnu dijagnostiku
2.Stacionar – kapaciteta za 10 pacijenata, sa pratećim prostorijama za preoperativnu pripremu i postoperativnu negu bolesnika. Sve sobe su centralno klimatizovane, sa TV i wi-fi.
3.Operacioni blok – sa 2 operacione sale, prostorom za sterilizaciju i pripremu, opremljen najsavremenijim monitoringom i laparoskopskom aparaturom.

Lokacija: Subotička 41, 21000 Novi Sad, Srbija

Telefon: 021/402-539
021/403-420
021/479-0268

Fax:

Email: bolnicaparks@gmail.com

Veb sajt: http://www.parks.rs/

Facebook:

Pin It on Pinterest