Wellness turizam zasnovan na kulturnom nasleđu

Klaster zdravstvenog, wellness i spa turizma Srbije, član Evropskog udruženja banja (ESPA), organizovao je u Beogradu (22.10.2019., hotel Holiday Inn) 10. CEI REGIONALNI FORUM WELLNESS&SPA INDUSTRIJE. Glavna tema Foruma, koji je CEI (Central European Initiative) 2014.godine uvrstio u svojih pet najboljih projekata, a sada se već deseti put bavio tradicijom i wellness i spa konceptima, bila je „Očuvanje kulturnog nasleđa oko termomineralnih izvora, razvoj wellness turizma zasnovanog na banjskom kulturnom nasleđu i tradiciji u zemljama članicama CEI“. (Izvor i više o tome na:http: //istnews.com/211-10-cei-regionalni-forum/)

Pin It on Pinterest