A projektről

Projekt leírása:

Az HEALTH-TOUR projekt fő célja a szomszédos közép-európai országokból, a hosszabb tartózkodás céljával érkező turisták számának növelése az Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia program programterületének, a magyar-szerb határmenti régió egészségügyi ellátásának egészségügyi, orvosi és terápiás turisztikai potenciáljain alapuló turizmus közös fejlesztése révén a határ menti régió gazdaságának javítása.

A határmenti régió egészségügyi és gyógyturisztikai kapacitásai kiválóak. Ezek a kapacitások egyrészt a magas geológiai hőforrásokon, ennek megfelelően az ásványvíz gazdag tőkéjén, valamint a terápiás célú felhasználás hosszú hagyományain alapulnak. Másrészt az orvosi képzés magas színvonala és a magas színvonalú orvosi szolgáltatások – más országoknál – jelentősen alacsonyabb áron történő rendelkezésre állása – alkalmasak az egészségügyi turizmus fejlesztésére a határmenti térségben.

A meglévő kapacitások ellenére a régió még mindig az alacsony foglalkoztatás problémájával küzd, ide sorolandó a rendelkezésre álló kapacitások számos okból történő alulhasznosítása:

  1. elégtelen piac- és kapacitáskutatás
  2. az egységes branding és a hatékony marketingtevékenységek alacsony intenzitása
  3. elégséges egészségügyi- és orvosi turisztikai fejlesztési stratégia hiánya
  4. az infrastrukturális fejlesztés szükségessége

A projekt az alábbi módokon járul hozzá a fenti problémák megoldásához:

  1. az egészségügy és az orvosi turizmus számára megfelelő marketing eszközök segítségével, integrált marketingstratégia és cselekvési terv kidolgozása a magyar-szerb határ menti régió részére
  2. a magyar-szerb határmenti régió integrált identitásának és marketingképének közös képviselete, valamint egészségügyi és orvosi turisztikai potenciálja a turisztikai vásárokon és projekt-eseményeken a programterületen és azon kívül.
  3. az egészségügyi turizmus fejlesztésére irányuló javaslatok kidolgozásával kapcsolatban a határokon átnyúló know-how átadása, Magyarország és Szerbia között a határmenti térségben
  4. az egészségügyi, orvosi és balneoterápiás turisztikai potenciál és a határ menti térségek közös fenntartható fejlődéséhez hozzájáruló fejlesztési koncepció és fejlesztési tervek kialakítása

Pin It on Pinterest